Corona

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen dinsdag, hebben wij met het Hoofdbestuur, Congresbestuur en de Jubileumcommissie vergaderd over Congres 2021 en in welke vorm we deze zullen laten plaatsvinden. Hieruit is gekomen dat we 27-12 én 28-12 een online congres zullen houden en 29-12 én 30-12 het congres fysiek zullen voortzetten in het Aloysius College, te Hilversum! De fysieke vergaderingen zullen ook gestreamd worden.

Hoewel we natuurlijk hartstikke blij zijn dat we het congres twee dagen fysiek kunnen houden, gaat dit wel gepaard met een aantal maatregelen. Zo zullen er geen overnachtingen in het congresgebouw mogelijk zijn en zullen we alleen vergaderingen faciliteren. Er zal dus géén theetuin met spelletjes en ludieke activiteiten aanwezig zijn.

Corona maatregelen vanuit de overheid tijdens congres:
Deelnemers van 13 jaar of ouder krijgen alleen toegang met een geldig Corona Toegangsbewijs in combinatie met hun ID-kaart. Dit kan verkregen worden door middel van Vaccinatie, Herstel of Testen.
Bij aankomst op congres vind een gezondheidscheck plaats.
Hygiënemaatregelen worden in acht genomen.
Iedereen houdt 1,5 meter afstand van elkaar in het schoolgebouw en op het schoolterrein.
Bij verplaatsing in het gebouw geldt een mondkapjesplicht.
Er moet gewerkt worden met toegangskaarten. Dit betekent dat je je van te voren op moet hebben gegeven voor congres. Doe je dit niet, dan kunnen we je helaas geen toegang verlenen.
Deelnemers hebben een vaste zitplaats op veilige afstand van elkaar.
Tussen 17.00u en 5.00u mogen er geen mensen in het congresgebouw aanwezig zijn.

Extra:
Indien je corona gerelateerde klachten hebt, blijf je thuis.
We zouden iedereen willen vragen om voor elke fysieke congresdag een zelftest te doen. Dit kunnen we niemand verplichten, maar het zou achteraf een hoop ellende kunnen schelen.
We willen iedereen erop wijzen dat het risico om corona op te lopen tijdens congres, ondanks de getroffen maatregelen, niet nul is. Indien iemand achteraf besmet blijkt te zijn, zullen we iedereen inlichten. Daarnaast willen we iedereen aanraden om de dagen na congres voorzichtig te zijn met contacten en om het CB in te lichten indien je toch een positieve test hebt.
Heb je vragen over de coronamaatregelen op congres? Stuur dan een mail naar het CB!