Corona

Op dit moment is nog niet bekend of en welke coronamaatregelen van toepassing zullen zijn op congres. Het CB houdt de ontwikkelingen goed in de gaten en maakt zo nodig aanpassingen in het programma.

Het is wel goed om rekening te houden met een testen-voor-toegang beleid. Dit houdt in dat we je kunnen vragen om een QR-code te laten zien bij aankomst op congres. Hoe het congres precies zal verlopen en welke maatregelen we precies zullen nemen, laten we twee weken van te voren weten via een mail.

Heb je vragen over de coronamaatregelen op congres? Stuur dan een mail naar het CB!